Partij van de Arbeid

Vragen van de leden Waalkens en Heemskerk van de PvdA-fractie over het beleggen bij Groen Invest Nederland aan de ministers van Financiën en LNV

1. Heeft u kennis genomen van de radio-uitzending van de EO van 20 februari jl. over het beleggen bij Groen Invest Nederland? 2. Valt volgens u het beleggen bij Groen Invest Nederland onder de normale beleggingsproducten? Zo ja, houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op Groen Invest Nederland? Zo nee, bent u van mening dat dit wel zou moeten gebeuren?
3. Hoe beoordeelt u de informatie op de website van Groen Invest Nederland ten aanzien van de risico's van dit beleggingsproduct? Vindt u dat geïnteresseerden op een zorgvuldige manier voorgelicht worden over alle aspecten van het beleggen in Robinia-teelt?
4. Hoe beoordeelt u de op de website van Groen Invest Nederland aangegeven markt- en prijsontwikkelingen?
5. Wat is de betrokkenheid van Wageningen Universiteit bij Groen Invest Nederland?
6. Kunt u aangeven wat de mogelijke schadelijke effecten zijn van Robinia-plantages voor de omgeving?
7. Zijn er andere soortgelijke beleggingsproducten bij u bekend waarmee op een zelfde wijze als Groen Invest Nederland beleggers worden aangetrokken? Houdt de Autoriteit Financiële Markten systematisch toezicht op deze beleggingsproducten?
8. Zijn er andere soortgelijke beleggingsinstellingen die zich ontrekken aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten?

Deel: ' Kamervragen over beleggen bij Groen Invest Nederland '
Lees ook