Partij van de Arbeid

Den Haag, 28 juni 2002

Vragen van de leden Koenders en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken

1. Hoe beoordeelt u de visie van de mediavertegenwoordiger van de OVSE dat premier

Berlusconi zich teveel met de media bemoeit en "probeert van een democratie een firma

te maken" (Volkskrant 28 juni pag. 5)?

2. Hoe beoordeelt u de wijze waarop Berlusconi omgaat met de Italiaanse media en hoe

verhoudt zich dit tot verplichtingen van Italië in OVSE- en EU-kader?

3. Op welke wijze bemoeit premier Berlusconi zich met de journalistieke inhoud van de

RAI?

4. Op welke wijze zal u uw zorg over de gang van zaken overbrengen aan de Italiaanse

regering zowel bilateraal als in het kader van de EU, de OVSE en de Raad van Europa?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over Berlusconi en de media '
Lees ook