Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen06.001 vragenformulier 6 januari 2000

Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 14:23


2990004900

Vragen van het lid Leers (CDA) aan de ministers van Economische Zaken en van Justitie over de bestrijding van illegaal, gevaarlijk vuurwerk. (Ingezonden 6 januari 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van de berichten over het record aan onderschept, verboden en zeer gevaarlijk vuurwerk? 1)


2

Hangen deze grote vangsten samen met de ruimere politie-inzet?


3

Bent u bereid om de laatste dagen van dit jaar de inzet van de politie nog eens verder te intensiveren, zulks om het gevaarlijke vuurwerk te kunnen onderscheppen?


4

Wat doet u of heeft u gedaan om afspraken te maken met België -waar strenge regelgeving ontbreekt- om de illegale invoer uit België tegen te gaan, zodat er volgend jaar geen sprake meer is van verkoop van vuurwerk boven de Nederlandse normen en er tevens een eind kan komen aan het jaarlijks ritueel van Kamervragen over illegaal vuurwerk?


5

Wilt u met het oog op de actualiteit van het probleem deze vragen met de meeste spoed beantwoorden?

Algemeen Dagblad, 23 december jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over bestrijding van gevaarlijk vuurwerk '
Lees ook