Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen10.003 vragenformulier 10 maart 2000


2990008070

Vragen van het lid De Cloe (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over burgemeestersvacatures. (Ingezonden
10 maart 2000)


1

Kunt u aangeven welke commissarissen van de Koningin bij een burgemeestervacature aan de vertrouwenscommissie wel en welke niet inzicht verschaffen in het totale sollicitatiebestand voor de desbetreffende vacature?


2

Kan worden aangegeven op welke wijze de commissarissen die inzicht verschaffen in het totale sollicitantenbestand, de vertrouwenscommissies over dat totale sollicitantenbestand informeren? Vindt u het gewenst om te komen tot een bepaalde mate van eenheid in de wijze waarop de vertrouwenscommissies door deze commissarissen worden geïnformeerd over het totale sollicitantenbestand?


3

Deelt u de opvatting dat het gewenst is dat alle vertrouwenscommissies in een gelijke positie komen te verkeren wat betreft het inzicht in het totale sollicitantenbestand? Zo ja, bent u bereid deze ontluikende praktijk effectief onder de aandacht te brengen van alle commissarissen van de Koningin en is daarvoor wijziging van de ambtsinstructie noodzakelijk?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over burgemeestersvacatures '
Lees ook