GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 18 september 2001 16:11

Burgergebruik militaire vliegvelden

(13 september 2001)

Vragen van de leden van der Steenhoven en Harrewijn aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de de minister van Defensie

1) Waarom wordt er voor de militaire vliegvelden Gilze-Rijen, Twenthe en De Kooy nu opeens ontheffing verleent voor het openstellen voor sportvliegtuigen?

2) Waarom wordt onder meer voor het in de zeer kwetsbare Veluwe gelegen vliegveld Deelen - tegen de afspraken met natuurbeheerders in - ontheffing verleend voor modelvliegtuigen?

3) Waarom is de Kamer niet voor de publicaties in de staatscourant van dit voornemen op de hoogte gebracht?

4) Welke volume-ontwikkeling wordt verwacht en wat betekent dit voor de stilte en rust in de perioden zonder militair vliegverkeer? Is er voor elk van deze vliegvelden een Bkl zone vastgesteld?

5) Met welk doel worden expliciet voor het Turkse Pegasus Airlines vluchten toegelaten op het militaire vliegveld Twente Airport?

6) Bent u bereid de ontheffing op te schorten tot de Kamer bij de behandeling van het Structuurschema Kleine en Regionale Luchtvaart en het Structuurschema Militaire Terreinen zich heeft kunnen uitspreken over het door u gewenste burgermedegebruik van deze militaire vliegvelden? Zo nee, waarom niet?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over burgergebruik militaire vliegvelden '
Lees ook