Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.361 computers op scholen

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 10:33


2

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 16 dec. 1999

Onderwerp:

Kamervragen

Hierbij zend ik u het antwoord op de vragen van het lid Barth van uw Kamer inzake Computers op school.

De vragen werden mij toegezonden bij uw bovenaangehaalde brief met kenmerk 2990002880.

De minister van Onderwijs,

Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ingezonden d.d. 18 november 1999, kenmerk 2990002880).

Vragen van het lid Barth (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over computers op scholen. (ingezonden op 17 november
1999)

Vraag 1:

Ja.

Vraag 2:

Op dit moment ben ik in gesprek met het Nederlandse bedrijfsleven over de mogelijkheden op dit terrein. Ik zal u in het voorjaar op de hoogte brengen van de resultaten.

Vraag 3:

Het convenant over sponsoring is een geaccepteerd kader voor de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs dat bij de verdere uitwerking van initiatieven op ICT terrein houvast kan bieden.

De organisatievorm is mede afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van het bedrijfsleven. Waar mogelijk en efficiënt zal aangesloten worden bij reeds bestaande kanalen.

Vraag 4:

Het gaat hierbij om samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijsveld.

In de gesprekken die ik met het bedrijfsleven voer, is mijn insteek dat bij eventuele landelijke initiatieven alle scholen in beginsel in gelijke mate hiervan kunnen profiteren.

De minister van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over computers op scholen '
Lees ook