Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen10.003 vragenformulier 10 maart 2000


2990008080

Vragen van de leden Bussemaker en Middel (beiden PvdA) aan de minister en staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr, Hoogervorst en mw. Verstand-Bogaert, en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Landelijke Stichting Wisselwerk. (Ingezonden 10 maart 2000)


1

Kent u de activiteiten van de Landelijke Stichting Wisselwerk?


2

Deelt u de mening dat deze Stichting belangrijke resultaten boekt om op basis van maatwerk en een intersectorale aanpak scholings- en maatschappelijk verlof mogelijk te maken, ziekteverzuim tegen te gaan, kansen te creëren voor mensen buiten het arbeidsproces en een impuls te geven aan vrijwilligerswerk? 1)


3

Deelt u de mening dat de formule van Wisselwerk bij uitstek past in een beleid waarin het tegengaan van ziekte en arbeidsongeschiktheid, het bevorderen van verlenging van het arbeidsleven, erkenning van de behoefte aan loopbaanonderbreking en het investeren in de kwaliteit van de samenleving centraal staat?


4

Is het niet bevreemdend dat ondanks positieve oordelen over het werk van de Stichting aanvragen voor ondersteuning via RBA's en de Commissie Dagindeling tot nu toe niets hebben opgeleverd?


5

Op welke wijze bent u bereid nader onderzoek te (laten) verrichten naar de sociale en economische effecten van de Wisselwerk-formule? Bent u tevens bereid de mogelijkheden te onderzoeken om de Stichting tijdelijk te subsidiëren zodat zij de aanjaagfunctie verder kan ontwikkelen?

Zo is het ziekteverzuim in het Wisselwerk-project bij de gemeente Amsterdam met 10% gedaald. Zie het rapport `Werkt Wisselwerk Amsterdam' van het onderzoeksbureau Regioplan. Zie ook de Netwerk-uitzending over Wisselwerk van 2 maart waarin ambtenaren vertellen hoe zij dankzij Wisselwerk projecten niet in de WAO zijn terecht gekomen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over de Landelijke Stichting Wisselwerk '
Lees ook