Partij van de Arbeid


Den Haag, 15 april 2004


Vragen van de leden Smeets en Bussemaker (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Financiën


1. Kent u het artikel Ruim helft minder geld voor starters*).


2. Bent u van mening dat één van de oorzaken is dat de heffingskorting in box 1 van de fiscale stimuleringsregeling investeren in durfkapitaal voor participatie-maatschappijen in het Belastingplan 2003 is afgeschaft?


3. Bent u bereid om, mede in het licht van het recente rapport van MKB-Nederland, waarin wordt bevestigd dat kredieten voor mkb-ondernemers moeilijk verkrijgbaar zijn en het kapitaal voor starters en snelle groeiers tekortschiet, uit te breiden met de BBMKB voor participatiemaatschappijen?


*) Volkskrant d.d. 15 april 2004Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over durfkapitaal '
Lees ook