ChristenUnie


ernstig gehandicapt meisje en smartengeld Woensdag 26 Maart 2003 - 14:25

Vragen van de leden Rouvoet (ChristenUnie), Van der Vlies (SGP) en Ormel (CDA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie over een ernstig gehandicapt meisje en smartengeld.(Ingezonden 31 maart 2003)
1. Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een ernstig gehandicapt meisje en haar moeder smartengeld moet betalen voor de schade die zij lijden omdat ze is geboren?1 2. Hoe beoordeelt u de «claim-cultuur» waarvan deze kwestie blijk geeft?
3. Wat is de betekenis van deze uitspraak voor de juridische en financiële aansprakelijkheid van werkers in de gezondheidszorg? 4. Is er een relatie tussen deze rechterlijke uitspraak en het wetsvoorstel over affectieschade dat bij de Kamer in behandeling is?2
5. Wat betekent deze uitspraak voor ouders die, na een prenataal gediagnosticeerde aandoening bij hun ongeboren kind, toch besluiten dit kind geboren te laten worden? Wat betekent deze uitspraak voor ouders die prenataal onderzoek afwijzen? 6. Deelt u de mening dat de opvatting die in deze uitspraak besloten ligt over de verhouding tussen het zelfbeschikkingsrecht en het recht op leven, op gespannen voet staat met de uitspraak van het Europees Hof in de zaak Pretty vs. UK, inhoudende dat uit het «recht op leven» niet het recht op beëindiging van het leven kan worden afgeleid?3

1 De Volkskrant, 27 maart jl. en Nederlands Dagblad, 27 maart jl. 2 Kamerstuk 28 781, nrs. 1, 2 en 3.
3 Zaak Pretty vs. Verenigd Koninkrijk, Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Straatsburg, 29 april 2002.

---

Deel: ' Kamervragen over ernstig gehandicapt meisje en smartengeld '
Lees ook