GroenLinks Tweede-Kamerfractie 26 mei 2004 12:16 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Europese declaraties Peijs blijven vragen oproepen

(26 mei 2004)

Kamervraag
Onlangs heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de Kamer gebrekkig antwoord gegeven op onduidelijkheden in haar declaratiegedrag m.b.t. personeels- en reiskosten in haar tijd als Europarlementariër. Minister Peijs heeft niet op alle vragen van Wijnand Duyvendak een duidelijk antwoord gegeven. Sommige vragen beantwoord de minister zelfs niet. Dit is niet erg geloofwaardig voor iemand die zegt maximale transparantie te betrachten. Daarom stelt Wijnand Duyvendak opnieuw vragen aan minister Peijs. Hij verwacht dat zij nu wel open kaart zal spelen.

Vragen van het lid Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Verkeer en Waterstaat


1) Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over vergoedingen voor secretariële ondersteuning en reiskosten van leden van het Europees Parlement?


2) Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag wie er in het (inmiddels opgeheven) stichtingsbestuur zitting hadden?


3) Is de rekening 'Peijs Personeel', ondanks het feit dat gelden op deze rekening werden verrekend met het budget van de Stichting 'Beheer Secretariaatsvergoeding IJsselstein', een privé-rekening of een zakelijke rekening?


4) Kunt u vraag 5 alsnog helder beantwoorden? Heeft u, zowel toen u een Mercedes tot uw beschikking had, als toen u uw eigen auto reed, gebruik gemaakt van de reiskostenvergoeding die voor de leden van het Europees Parlement geldt (de forfaitaire kilometervergoeding, dit betreft niet louter de benzine- en tolkosten)? Heeft u enig deel van deze vergoeding teruggestort aan het EP?


5) Klopt het dat u in 2003 een vergoeding van 65 cent voor de eerste 500 kilometer heen en de eerste 500 kilometer terug en 27 cent voor de overige kilometers kon declareren? Heeft u dat ook allemaal opgemaakt?. Mevrouw Maij, de fractievoorzitter van het CDA in het EP, beweerde ooit dat zij die gelden aan een ingehuurde chauffeur besteedde, gold dat ook voor u?


6) Kunt u duidelijk maken op welke wijze u uitvoering heeft gegeven, of nog uitvoering zult geven, aan punt 6 van de Gedragscode voor de Nederlandse Leden van het Europees Parlement, de dato 14 mei 1999?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over Europese declaraties Peijs '
Lees ook