Partij van de Arbeid

Den Haag, 19 maart 2003

Vragen van de leden Arib en Depla (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

1. Bent u op de hoogte van de berichten over de financiële problemen van het Meander Medisch Centrum? 1)
2. Hoe beoordeelt u het feit dat als gevolg hiervan de geplande voorgenomen opbouw van een geriatrisch centrum in Baarn wordt heroverwogen? 3. Deelt u de mening dat dit haaks staat op de op basis van de in het rapport Kraaijeveld-Wouters gemaakte afspraken aangaande het instandhouden van de ziekenhuislocatie in Baarn?
4. Deelt u de mening door afstand te nemen van het van rapport Kraayenveld-Wouters ook de basis vervalt voor zowel de fusie en de nieuwbouw op de locatie in Baarn?
5. Deelt u de mening dat de basisziekenhuiszorg in de regio-West-Eemland gezien bovenstaande in gevaar komt? Zo ja, vindt u dit acceptabel? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u van plan maatregelen te nemen tegen het uitkleden van de ziekenhuislocatie Baarn en daarmee de aantasting van de basisziekenhuiszorg?

1 Henk Runhaar, "Ziekenhuizen liegt mensen wat voor" in: De Gooi en Eemlander 27 februari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over financiele problemen Meander Medisch centrum '
Lees ook