Partij van de Arbeid

Vragen van de leden Depla en Dijsselbloem (beiden PvdA) aan de minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en de minister van Verkeer en Waterstaat.

1. Bent u bekend met het bericht "Inwoners Laren betalen zelf geluidsscherm"?
2. Is het juist dat inwoners van Laren een geluidsscherm langs hun woningen aan de snelweg A1 deels zelf financieren? 3. Is het waar dat deze wijk in de gemeente Laren op basis van de geldende regels voor geluidhinder en de verwachte geluidhinder slechts in aanmerking kwam voor twee kleinere geluidsschermen? 4. Wat zouden de kosten zijn geweest van deze twee twee kleinere geluiddschermen?
5. Levert de rijksoverheid een bijdrage van 1,1 miljoen gulden aan het veel grotere geluidsscherm waartoe nu is besloten? Zo nee, hoe hoog ligt deze bijdrage dan wel?
6. Ligt de bijdrage die de rijskoverheid nu levert aan het grotere geluidsscherm hoger dan de kosten voor het aanleggen van de aanvankelijke geplande twee kleinere schermen?
7. Zo ja, kunt u toelichten waarom deze wijk deze extra bijdrage ontvangt?
8. Kunt u motiveren dat inwoners met hogere inkomens meer subsidie krijgen voor de bestrijding van geluidsoverlast, omdat zij er ook zelf financieel aan kunnen bijdragen, dan inwoners met lagere inkomens, die deze bijdrage niet op kunnen brengen?
9. Bent u van plan in de toekomst de geluidsoverlast vaker op te lossen met een dergelijke vorm van publiek-private financiering?

Deel: ' Kamervragen over financiering geluidsscherm Laren '
Lees ook