Kamervragen over gestrande migranten bij Griekse grensplaats Idomeni

Schriftelijke vragen van de leden Maij en Kuiken (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de penibele situatie van gestrande migranten bij de Griekse grensplaats Idomeni

1) Welke actuele informatie heeft u over de situatie voor vluchtelingen bij de Griekse plaats Idomeni, bij de Macedonische grens? Klopt het dat daar zich duizenden migranten op doorreis ophouden, die geen mogelijkheid hebben tot basisvoorzieningen en onderdak?

Zie http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/duizenden-vluchtelingen-gestrand-bij-grens-griekenland

http://www.aivl.be/nieuws/grenzen-dicht-in-macedonie-illegale-push-backs-van-vluchtelingen-naar-griekenland

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-fluechtlinge-in-idomeni-wo-der-traum-von-europa-endet-1.2815965-2

2) Welke informatie heeft u dat betrokken hulporganisaties ter plaatse, zoals Save the Children en Medicins Sans Frontières, deze week een noodkreet richting de autoriteiten hebben gedaan om een nabijgelegen ongebruikt opvangkamp in gebruik te nemen, zodat deze mensen in nood onderdak kunnen krijgen?

Deze organisaties hebben een persbericht uitgestuurd, maar dat staat niet online. Zo nodig is het mogelijk het als PDF bij te voegen.

3) Met welke redenen houden de Griekse autoriteiten dit opvangkamp gesloten voor deze migranten? Op welke wijze gaat u dit zo snel mogelijk uitzoeken en mogelijk bilateraal of in EU-verband contact zoeken met uw Griekse collega’s om aan te dringen op humanitaire hulp voor deze migranten, waaronder het ter beschikking stellen van het opvangkamp, eventueel met Europese praktische hulp?

4) Hoe lang verblijven deze migranten gemiddeld bij Idomeni totdat zij de grens kunnen oversteken? Wordt deze mensen een asielprocedure geboden in Griekenland? Zo nee, waarom niet?

5) Welke andere nijpende vergelijkbare knelpunten aan de grenzen in/met de Europese Unie zijn er, waar mensen zich ophopen en geen of onvoldoende voorzieningen aanwezig zijn?

6) Deelt u de mening dat de Europese Unie deze weken en maanden alles op alles moet zetten om te voorkomen dat vluchtelingen en andere migranten in de winterkou op straat moeten leven als gevolg van grenscontroles en het ontbreken of onvoldoende beschikbaar stellen van onderdak en basisvoorzieningen? Zo ja, op welke wijze gaat u zich daar als voorzitter van de EU extra hard voor maken?

7) Deelt u de mening dat dit soort situaties de noodzaak onderstrepen om met nog meer urgentie te zorgen voor het opzetten en inrichten van de afgesproken hotspots in Griekenland en Italië? Op welke wijze gaat u zich daar in Europees verband, bijvoorbeeld tijdens de aanstaande Europese Raden (RAZ, RBZ, JBZ) extra hard voor maken?

8) Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?

Zie ook: https://www.nieuwsbank.nl/inp/2015/12/04/T196.htm

Deel: ' Kamervragen over gestrande migranten bij Griekse grensplaats Idomeni '


Lees ook