Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 10 april 2000


2990009650

Vragen van het lid Van Ardenne- van der Hoeven (CDA) aan de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het gewasbeschermingsbeleid. (Ingezonden 10 april 2000)


1

Heeft u in een interview met Oogst over het nieuwe gewasbeschermingsbeleid gezegd: «We moeten af van automatismen. Niet alleen middelen kiezen op basis van prijs, kennis en gewenning. En niet alleen in het voorjaar met de spuit het land op, omdat dit elk jaar zo gaat»? 1)


2

Heeft u tevens in een interview in de Bloemisterij gezegd: «Het automatisme moet eraf. Ik constateer nu dat er een cultuur van telen bestaat waarin een tuinder redeneert: het is de periode van het jaar waarin ik last kan krijgen van plagen, dus laat ik nu maar vast gaan spuiten»? 2)


3

Heeft u bewust van het beeld willen neerzetten dat het gebruik van gewasbescherming door ondernemers in de land- en tuinbouw een kwestie van automatisme is en dat jaar op jaar dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen wordt gebruikt? Zo ja, waarom?


4

Bent u bekend met de resultaten van het Meerjarenplan Gewasbescherming waaruit blijkt dat in de afgelopen tien jaar een enorme omslag is gemaakt bij een groot aantal boeren en tuinders en beduidend minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden dan tien jaar geleden?


5

Kunt u zich indenken dat uitspraken over automatismen en dergelijke kwetsend zijn voor betrokkenen die al jarenlang met veel moeite streven naar geïntegreerd of biologisch telen? Wordt deze groep van ondernemers met uw uitspraken niet teveel met een kleine groep knoeiers over één kam geschoren? Zo ja, welke rechtvaardiging heeft u daarvoor?


6

Ligt het niet veel meer voor de hand om dergelijke uitspraken te richten tot de 5% van de boeren en tuinders die nog steeds 25% van de milieubelasting veroorzaakt? Bent u bereid dit voortaan te doen?

Oogst, 3 maart jl., interview: «Dwarsliggers krijgen het zwaar».

Bloemisterij, 31 maart jl., interview: «Het gaat Faber om het principe, niet om de middeltjes».

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over gewasbeschermingsbeleid '
Lees ook