Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen06.001 vragenformulier 6 januari 2000

Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 14:23


2990004910

Vragen van de leden Koenders en Santi (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het herstel van recht en orde op de Molukken. (Ingezonden 6 januari 2000)


1

Welk aanbod heeft u aan de Indonesische regering gedaan t.a.v. het herstel van recht en orde op de Molukken? Kan het hierbij zelfs gaan om specifieke vormen van politie c.q. militaire assistentie?


2

Is dit een bilateraal aanbod en hoe beoordeelt de regering Nederlandse aanbodmogelijkheden? Is dit aanbod besproken en onderwerp van overleg met andere relevante ministers, met partners in de EU en/of de VN, en is het gelimiteerd tot de Molukken?


3

Welke initiatieven neemt u in bilateraal en multilateraal verband om vluchtelingen te helpen en noodhulp op korte termijn te leveren? Welke kanalen worden daarbij gebruikt?


4

Gaat u ervan uit dat de huidige militaire en politiemacht die in de Molukken opereert onvoldoende neutraal is? Zo ja, wat betekent dit voor continuering van het wapen-embargo t.a.v. Indonesië?


5

Is er sprake van `second-track'verzoeningspogingen van bijvoorbeeld religieuze leiders?


6

Hoe beoordeelt de regering de afwijzing van generaal Wiranto van buitenlandse assistentie?


7

Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden gezien de ernst van de situatie?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over herstel recht en orde op de Molukken '
Lees ook