Ingezonden persbericht


Den Haag, 9 augustus 2011

Vragen van het lid Wolbert (PvdA)over het bericht dat normaal gedrag in het nieuwe psychologen handboek als ziek wordt benoemd

aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


1.Kent u het artikel uit de VK van 6 augustus, waarin wordt gemeld dat in de nieuwe diagnostic and statistic manual of mental disorders (DSM) de drempel voor aandoeningen wordt verlaagd en nieuwe aandoeningen worden toegevoegd?


2. Acht u het denkbaar, dat in Nederland als gevolg van deze veranderingen in de DSM de medicalisering van normaal gedrag eveneens gaat toenemen?


3. Acht u de kans groot dat het aantal te vergoeden behandelingen zal toenemen als gevolg van de nieuwe DSm criteria en vindt u dat een gewenste ontwikkeling? Zo nee, wat gaat u eraan doen deze ontwikkeling te voorkomen?


4. Vindt u dat het CIZ zich bij de indicatiestelling, ook in de toekomst moet laten leiden door de zogenaamde international classification of function (ICF) classificatie?


5. Ziet u mogelijkheden om de invloed van de DSM classificatie terug te dringen? Zo ja, bent u van plan dit te doen?
6. Zou het kunnen, dat een deel van de overdiagnosticering wordt veroorzaakt door het feit dat degene / de organisatie die diagnosticeert, vaak ook bepaalt hoe de behandeling eruit moet zien (indiceert) en vervolgens de behandeling uitvoert? Bent u voornemens deze belangen- keten te doorbreken? Zoekt u alternatieven en zo ja, in welke richting?

Deel: ' Kamervragen over het bericht dat normaal gedrag in het nieuwe psycho.. '
Lees ook