Tweede Kamer der Staten Generaal

Sender:

vragen23.003 vragenformulier 23 maart 2000

Vragen van het lid Zijlstra (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie over Holland Casino. (Ingezonden 23 maart 2000)


1

Hebt u kennis genomen van een artikel over Holland Casino? 1)


2

Hoeveel directeuren hebben de afgelopen vijf jaar min of meer gedwongen Holland Casino verlaten?


3

Welke bedragen zijn er de afgelopen vijf jaar uitbetaald aan medewerkers, waarvan de overeenkomsten via de Kantonrechter ontbonden zijn?


4

Bestaat of bestond er een stroppenpot van Hf 20 miljoen per jaar om afscheid van medewerkers te kunnen nemen?


5.

Kreeg iedereen gemiddeld tussen de vier en zes ton mee?


6

Zijn er tientallen miljoenen guldens verdwenen? Zo ja, wat is hiertegen ondernomen?


7

Had of heeft Holland Casino een exclusief contract met de firma Optimex voor de levering van speelautomaten? Zo ja, waarom?


8

Heeft Holland Casino accountants ingehuurd om te achterhalen hoeveel miljoenen er in rook zijn opgegaan als gevolg van dit exclusieve contract? Zo ja, is reeds bekend hoeveel geld Holland Casino te veel betaald heeft als gevolg van dit contract?

Telegraaf, 18 maart jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over Holland Casino '
Lees ook