Partij van de Arbeid

Den Haag, 9 juli 2002

Vragen van het lid Duivesteijn (PvdA) over de instelling van een Bewoners-Ontwerpen-Fonds in de gemeente Arnhem aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting

1.
Heeft u kennis genomen van het artikel in het Arnhem-katern van de Gelderlander van dinsdag 9 juli onder de kop 'Rijnwijk uitbreiden, niet slopen', waarin wordt voorgesteld een Bewoners Ontwerpen Fonds (BOF) in de gemeente Arnhem in te stellen, waarmee bewoners een architect kunnen inhuren om eigen plannen te ontwikkelen voor hun (huur)woningen?

2.
Bent u met mij van mening dat een dergelijk instrument het particulier opdrachtgeverschap van bewoners bevordert?

3.
Bent u bereid om met de Bond van Nederlandse Architecten (BNA), met de Stichting Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in overleg te treden om te bevorderen, dat zij een dergelijk instrument helpen invoeren?

4.
Bent u bereid vanuit uw Ministerie de totstandkoming van het BOF in Arnhem, als experiment voor een eventuele landelijke opzet, financieel mogelijk te helpen maken?

Deel: ' Kamervragen over instelling bewoners-Ontwerpen-Fonds '
Lees ook