Tweede Kamer der Staten Generaal


2990009710

Vragen van het lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inzet van buitenlandse (Ingezonden 11 april 2000)


1

Herinnert u zich uw uitspraak tijdens het mondelinge vragenuur van 4 april jl. dat binnenkort een gedragscode van kracht wordt die het mogelijk maakt tijdelijk soelaas te bieden als er in Nederland geen gediplomeerde verpleegkundigen te krijgen zijn voor werving van buitenlandse verpleegkundigen? 1)


2

Betekent dit dat, voordat een dergelijke gedragscode van kracht wordt, alles op alles gezet moet worden om gebruik te maken van het in Nederland aanwezige arbeidspotentieel?


3

Klopt het dat van de 200.000 geregistreerde verpleegkundigen er 73.000 niet aan het werk zijn in de zorgsector, en dat deze mensen via het BIG-register zijn te achterhalen? 2)


4

Bent u bereid om net als in het onderwijs een traject op te zetten om deze mensen aan te schrijven, bijscholing te bieden en te bemiddelen voor een baan in de zorg? Zo ja, kunt u hierbij gebruik maken van het BIG-register?


5

Bent u bereid gelijktijdig te onderzoeken waarom deze verpleegkundigen thans niet werkzaam zijn in de zorg en zonodig passende maatregelen te nemen?


6

Bent u bereid het van kracht worden van de gedragscode op te houden en dus de werving van tijdelijke buitenlandse verpleegkundigen stop te zetten, en in plaats daarvan een traject tot werving van herintreders in gang te zetten en hierin flink te investeren?

Vragenuur, 4 april jl.

Radio 1, 14.45 6 april

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over inzet buitenlandse verpleegkundigen '
Lees ook