Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 10 april 2000


2990009640

Vragen van het lid Kuijper (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over het voornemen van ministeries en diensten om zelf knooppunten voor beleidsinformatie in te richten. (Ingezonden 10 april
2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «CBS vreest verlies werk»? 1)


2

Is het waar dat sommige ministeries en diensten het voornemen hebben om zelf knooppunten voor beleidsinformatie in te richten?


3

Welke ministeries en diensten hebben het voornemen om deze knooppunten in te richten?


4

In hoeverre zijn de werkzaamheden van deze knooppunten voor beleidsinformatie, vergelijkbaar met de werkzaamheden van het CBS?


5

Welke werkzaamheden die nu door het CBS worden verricht, worden hiermee overgenomen? In welke mate?


6

Wat betekent deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid van de CBS vestigingen in Voorburg en Heerlen?


7

Wat betekent deze ontwikkeling voor de nu in gang zijnde reorganisatie binnen het CBS?


8

Is het waar dat met name de ministeries en/of diensten die getroffen worden door de reorganisatie van het CBS, overwegen zelfstandig in de statistische behoefte te voorzien?


9

Welke bedragen zijn gemoeid met het door ministeries en/of diensten zelfstandig ontwikkelen van statistieken?


10

Acht u het verantwoord dat dergelijke bedragen elders worden uitgegeven daar waar Nederland de beschikking heeft over een onafhankelijk, objectief en kwalitatief hoogstaand Centraal Bureau voor de Statistiek?


11

In welke mate is deze ontwikkeling een bedreiging voor de onafhankelijkheid en objectiviteit van de officiële statistieken?


12

Is het waar dat als ministeries en/of diensten ieder voor zich, zelfstandig statistieken ontwikkelen, dit kan leiden tot een mindere samenhang van statistieken?

Dagblad de Limburger, 3 april jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over knooppunten voor beleidsinformatie '
Lees ook