Ministerie van Financiën

De Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

18 maart 2020307980 FM 2003-00379. 2003

Onderwerp

Vragen van de leden Douma en Heemskerk inzake de koersval van het aandeel Ahold

Met verwijzing naar uw brief van 27 februari 2003, waarbij aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken werden toegezonden de schriftelijke vragen van de leden Douma en Heemskerk van uw Kamer inzake de koersval van het aandeel Ahold en gelet op artikel 135, eerste lid, van het reglement van Orde van de Tweede Kamer, deel ik u, mede namens de Ministers van Economische Zaken, Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede dat deze vragen niet binnen de gestelde termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. De beantwoording van de vragen vergt zowel het inwinnen van gegevens als de nodige interdepartementale afstemming.

De Minister van Financiën,

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over koersval van het aandeel Ahold '
Lees ook