GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 26 februari 2003 11:29
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Laagvliegende gevechtsvliegtuigen

(26 februari 2003)

Kamervraag
Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Defensie

1. Is het waar dat de F-16's van de luchtmachtbasis Leeuwarden niet langer in Labrador en Quebec oefenen en dat de oefeningen vanaf heden vanaf de Amerikaanse marinebasis El Centro plaatsvinden? Zijn inmiddels alle F-16 laagvliegoefeningen van de KLu verplaatst van Goose Bay naar El Centro? Is deze verplaatsing tijdelijk of heeft zij een duurzaam karakter?

2. Is u bekend of de luchtmachten van het Verenigd Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, België en Italië ook hun laagvliegoefeningen naar El Centro of elders verplaatsen?

3. Wat zijn de consequenties van de verplaatsing van Nederlandse laagvliegoefeningen voor de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische luchtmacht? Vervallen hiermee ook de oefeningen die de marine, land - en luchtmacht in Canada verrichten in het kader van het zogenoemde forward air controlling?

5. Wat zijn de voordelen van El Centro boven Goose Bay? Wat zijn de verschillen qua oefenfaciliteiten tussen de luchtmachtbasis Goose Bay en de marinebasis El Centro? Zijn er met betrekking tot El Centro ook milieubeperkingen van toepassing en heeft de plaatselijke bevolking hier ook hinder van de oefeningen?

6. Is de verplaatsing van de oefeningen naar El Centro ook ingegeven vanuit strategische overwegingen? Is de aard van de oefeningen mogelijk veranderd vanwege een verwachtte andere inzet van F-16's, bijvoorbeeld in oorlogsgebieden in het Midden-Oosten?

7. Wat gebeurt er met de faciliteiten in Goose Bay, zoals gebouwen en dergelijke, waarin Nederland sinds 1986 heeft geïnvesteerd ? Worden deze verkocht?

8. Heeft het verplaatsen van de laagvliegoefeningen naar de VS consequenties het laagvliegverdrag, of wordt de uitvoering alleen tijdelijk opgeschort? Overweegt de regering in 2006 een nieuw laagvliegverdrag met Canada te sluiten? Wat heeft het stoppen voor consequenties voor het huidige en eerder te ondertekenen MoU?

9. Hebben Nederlandse F-16's inmiddels vanaf de luchtmachtbasis Goose Bay dergelijke vluchten uitgevoerd of hebben deze in het geheel nog niet plaatsgevonden? Biedt de marinebasis El Centro deze oefenmogelijkheden wel?

10. Hoe zijn de besprekingen binnen het Institute for Environmental Monitoring and Research, waarin ook de Innu Nation participeert, verder verlopen? Is de Nederlandse Luchtmacht hier ooit actief bij betrokken geweest?

11. Hoeveel sorties heeft de Koninklijke luchtmacht van 2000 tot nu verricht vanaf Goose Bay in het kader van het laagvliegoefenprogramma in Canada?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kamervragen over laagvliegende gevechtsvliegtuigen '
Lees ook