Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 21 maart 2000


2990008640

Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken over legalisatie van documenten voor Marokkanen uit Noord-Marokko. (Ingezonden 21 maart 2000)


1

Bent u bekend met het feit dat de meeste Marokkanen in Nederland uit Noord-Marokko afkomstig zijn?


2

Bent u ervan op de hoogte dat Marokkanen uit Noord-Marokko inzake legalisatie van documenten, onevenredig veel last ondervinden van het feit dat ze een grote afstand af moeten reizen naar de Nederlandse ambassade in Rabat?


3

Is het mogelijk dat Marokkanen uit Noord-Marokko documenten ter legalisatie overleggen aan het Spaanse consulaat aldaar, naar analogie van de gangbare procedure ten aanzien van visumverstrekking? Zo neen, is Nederland bereid in Noord-Marokko een eigen voorziening te treffen?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over legalisatie documenten Noord-Marokkanen '
Lees ook