Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 28 maart 2000


2990009050

Vragen van het lid Buijs (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over nieuwe medicamenten voor zeldzame ziekten. (Ingezonden 28 maart 2000)


1

Herinnert u zich uw antwoorden op een eerdere vragenreeks over «nieuwe medicamenten voor zeldzame ziekten»? 1)


2

Herinnert u zich dat u in uw reactie liet weten dat «op Europees niveau een verordening werd voorbereid, waarin een aantal stimuleringsmaatregelen wordt opgenomen die gelden voor de gehele Europese Unie en daarnaast een kader schept waarbinnen Lid-Staten hun nationale stimuleringsbeleid voor weesgeneesmiddelen gestalte kunnen geven»?


3

Herinnert u zich tevens dat u in antwoord op vraag -3- van de genoemde eerdere vragenreeks heeft laten weten dat «de aanbevelingen worden bestudeerd en u hierop op korte termijn een reactie aan de Kamer zult voorleggen»?


4

Kunt u bevestigen dat de Kamer bedoelde reactie van u nog niet heeft ontvangen? Waarom laat deze zo lang op zicht wachten?


5

Bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk uw toegezegde reactie te doen toekomen?

Aanhangsel Handelingen nr. 729, Vergaderjaar 1998-1999.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over medicamenten voor zeldzame ziekten '
Lees ook