partij van de arbeid

partij van de arbeid

den haag, 14 november 2011

vragen van de leden jacobi,van dekken en wolbert (allen pvda) over meerdere gevallen van vergiftiging roofdieren door malafide jagers⤬

aan de staatssecretaris van economische zaken, landbouw en innovatie
1. kent u de berichten 'bosverbod foute jager' in het dagblad van het noorden en 'roofdieren vergiftigd voor profijtelijker jacht' in de volkskrant (beiden maandag 7 november 2011) en de telegraaf (9 november 2011)?⤬


2. bent u het met ons eens dat het vergiftigen van (roof)dieren ten gunste van een profijtelijkere jacht een gruwelijke praktijk is die zo spoedig mogelijk moeten stoppen? zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit te bewerkstelligen, zo nee, waarom niet?⤬


3. wat is het totaal aantal roofvogels in nederland in de afgelopen 5 jaar dat illegaal gedood is?⤬


4.hoeveel dassen zijn er in de afgelopen 5 jaar gedood door middel van vallen met prikkeldaad?⤬


5. kunt u de kamer een overzicht doen toe komen met daarin hoe vaak dit soort gevallen van vergiftiging, doding van dieren of vernieling van de natuur in de afgelopen 5 jaar voorgekomen is?⤬


6. wat is de strafmaat voor het gebruik van illegaal landbouwgif om (roof)dieren te vergiftigen? wat is de strafmaat als het illegale doding door middel van het plaatsen van vallen, strikken of afschieten betreft?⤬


7. hebben deze praktijken gevolgen voor het verlenen van jachtvergunningen aan degenen die in de fout zijn gegaan? zo ja, wat zijn de consequenties? zo nee, waarom niet?⤬


8. in hoeverre heeft staatsbosbeheer bijgedragen aan het opsporen en oplossen van deze vergiftigingszaak, welke andere organisaties zijn betrokken bij de opsporing en handhaving? heeft staatsbosbeheer voldoende handhavingscapaciteit, of zijn er in dit geval extra uren ingezet? wat zijn de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen bij staatsbosbeheer voor het uitvoeren van deze handhavingstaken?⤬


9.bent u van plan een tijdelijk jachtverbod in drenthe af te kondigen gedurende het lopende onderzoek naar de vergiftigingen? zo nee, waarom niet?⤬


10. bent u met ons van mening dat het beter is om de jacht op fazanten definitief te sluiten zodat misstanden rondom de fazantenjacht nooit meer kunnen voorkomen? zo nee, waarom niet?⤬


11. kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk maar in elk geval voor het algemeen overleg op 22 december 2011 beantwoorden?⤬

⤪⤬

Deel: ' Kamervragen over meerdere gevallen van vergiftiging roofdieren door .. '


Lees ook