Partij van de Arbeid

Den Haag, 24 september 2001

VRAGEN VAN HET LID ZIJLSTRA (PvdA) AAN DE MINISTERS VAN DEFENSIE EN VAN JUSTITIE

1. Hebt u kennis genomen van perspublicaties over misbruik van belastingvoorzieningen door Nederlandse militairen in Duitsland? (1)

2. Deelt u de opvatting van de Koninklijke Marechaussee dat hier sprake is van "valsheid in geschrifte" en "belastingfraude"?

3. Waarom heeft Koninklijke Landmacht deze zaak destijds zelf onderzocht in plaats van de Koninklijke Marechaussee?

4. Bent u met mij van mening dat de Koninklijke Marechaussee deze zaak alsnog dient te onderzoeken, eventueel vooraf gegaan door een administratief onderzoek door een externe accountant?

(1) Algemeen Dagblad, 22 september 2001

Deel: ' Kamervragen over misbruik belastingvoorzieningen militairen '
Lees ook