GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 21 februari 2003 14:40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kamervragen over mogelijk vertek Duitse troepen uit Afghanistan

(21 februari 2003)

Farah Karimi heeft de volgende Kamervragen gesteld aan minister van defensie over het vertrek van Duitse troepen uit Afghanistan als gevolg van een oorlog tegen Irak. 1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat de Duitse minister van defensie, dhr. Struck, heeft aangekondigd de Duitse troepen terug te trekken uit het ISAF, als de spanningen in Afghanistan zouden toenemen in het geval van een oorlog tegen Irak?(bron: radio 1 nieuws, 12.00 uur)

2. Is dit een gezamenlijke Duits -Nederlandse standpunt? Spreekt de Duitse minister van defensie mede namens Nederland, gezien het feit dat Duitsland en Nederland gezamenlijk commando over het ISAF hebben?

3. Is de toename van de spanningen in Afghanistan met het oog op een eventuele Amerikaanse oorlog tegen Irak nu al zodanig voelbaar dat de Duitse minister aanleiding ziet voor een dergelijke uitspraak? Heeft u hierover kontakten met uw Duitse collega? Wat is het standpunt van de Nederlandse regering inzake van de uitspraken van de Duitse minister? Zijn er gezamenlijke voorbereidingen om op korte termijn Afghanistan te verlaten?

4. De Duitse minister van defensie spreekt van evacuatieplannen die er voor vertrek van Duitsers klaar liggen. Bent u op de hoogte van deze plannen? Heeft Nederland daaraan medewerking verleent?

5.Gezien het feit dat Duitsland en Nederland commando over het ISAF hebben wat zou een Duitse terugtrekking al dan niet met Nederland gezamenlijk voor gevolgen hebben voor het ISAF?

6. Acht u gezien de veiligheidssituatie in Afghanistan en de zeer fragiele politieke ontwikkelingen een terugtrekking van Duitsland al dan niet gezamenlijk met Nederland uit ISAF verantwoord? Wat zullen de gevolgen ven een dergelijke stap voor de ontwikkelingen in Afghanistan zijn?

7. Heeft Duitsland dit voornemen al dan niet in overleg met Nederland ook aan de orde gesteld bij de Amerikaanse regering? Wat is de reactie van de Amerikanen? Zijn zij zich bewust van de toegenomen spanningen als gevolg van een eventuele oorlog tegen Irak in Afghanistan?

8. Bent u bereid deze vragen voor 26 februari te beantwoorden?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kamervragen over mogelijk vertrek Duitse troepen uit Afghanistan '
Lees ook