Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 februari 2003

Vragen van het lid Crone (PvdA) aan de minister van Financiën

1. Bent u bekend met de verandering in de Nederlandse muntendistributie, waarbij banken niet langer muntgeld 'gratis' kunnen storten en bestellen bij de Nederlandse Bank? 1)
2. Klopt het dat door deze gewijzigde distributie de kosten voor banken aanzienlijk toenemen, ook mede doordat de jaarlijkse overheidsbijdrage via het ministerie van Financiën wegvalt?
3. Hoe hoog is deze kostenstijging en hoe worden deze kosten afgewenteld? Met andere woorden, waar komt het meeste "leed" terecht? Concreter, in hoeverre is het midden- en kleinbedrijf daarvan de dupe door zakelijk hogere tarieven?
4. Is het juist dat de tarieven voor muntrollen door de baken zijn verhoogd met 100% wat een aanzienlijke lastenverzwaring is voor MKB-bedrijven? Hoeveel is hiervan het gevolg van de lagere overheidsbijdrage en hoeveel is een prijsverhoging door de banken?
5. Bent u van mening dat de jaarlijkse bijdrage van 2 miljoen euro van het ministerie van Financiën hersteld moet worden via bijvoorbeeld de winstafdracht van de Nederlandse bank die nu minder kosten maakt voor het inzamelen en het inpakken van geld (ook als het uitbesteed is)? Waarom wel/niet?
6. Bent u bereid naar de verschillende opties te kijken die de hogere kosten van muntendistributie verzachten en deze (eventueel) uit te voeren? 7. Hoe verloopt het sluiten van contracten met bedrijven die de muntverwerking verzorgen? Zijn er genoeg muntverwerkingsbedrijven die hiervoor kunnen zorgen, zonder grote prijsstijgingen in de toekomst en zonder problemen omtrent veiligheid?

1) Persbericht van de Nederlandse Bank "Verandering in de Nederlandse muntendistributie" 25 oktober 2002

Deel: ' Kamervragen over muntendistributie '
Lees ook