Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 10 april 2000


2990009660

Vragen van de leden Rouvoet (RPF) en Van Middelkoop (GPV) aan de minister-president over het in ontvangst nemen van een onderscheiding van de Palestijnse leider Arafat. (Ingezonden 10 april 2000)


1

Heeft de heer Arafat bij de verlening van een onderscheiding aan u uitdrukking gegeven aan zijn dank voor uw «grote verdiensten voor de strijd van het Palestijnse volk voor vrijheid, nationale onafhankelijkheid en voor de vestiging van een Palestijnse staat met Jeruzalem als zijn hoofdstad»? 1)


2

Heeft u bij de gelegenheid van de uitreiking van de onderscheiding, dan wel op een later moment, afstand genomen van de in de toelichting vervatte claim op Jeruzalem als de hoofdstad van een Palestijnse staat?


3

Zo nee, hoe verhoudt zich dan het in ontvangst nemen van deze onderscheiding met het standpunt van de Nederlandse regering ten aanzien van het vredesproces, in het bijzonder de status van Jeruzalem?

Het Parool, 3 april jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over onderscheiding Kok door Arafat '
Lees ook