Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 10 april 2000


2990009610

Vragen van het lid Albayrak (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie over het opsluiten van minderjarige asielzoekers. (Ingezonden
10 april 2000)


1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Kritiek op opsluiten minderjarige asielzoekers»? 1)


2

Is het waar dat jaarlijks zo'n tien meisjes in gesloten jeugdinrichtingen verblijven?


3

Indien het antwoord op vraag 2 bevestigend is, kunt u dan aangeven hoe dit zich verhoudt met het antwoord op mijn kamervragen van 4 februari jl. waar u het van vrijheid beroven van jongeren niet als reële optie beschouwt? 2)


4

Op welke titel vindt de opsluiting van minderjarige asielzoekers plaats?


5

Hoe verhoudt de opsluiting van minderjarige asielzoekers zich met het EVRM?


6

Bent u bereid de regelgeving op het punt van de vrijheidsberoving aan te passen zodanig dat altijd rechterlijke toetsing plaats vindt?

Algemeen Dagblad, 3 april jl.

Aanhangsel Handelingen nr. 966, Vergaderjaar 1999-2000.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over opsluiten minderjarige asielzoekers '
Lees ook