Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 4 april 2000


2990009390

Vragen van de leden Buijs en van Wijmen (beiden CDA) aan de minister van Justitie over overtreding van bouwvoorschriften. (Ingezonden 4 april 2000)


1

Klopt het, dat, volgens de gemeente Oostburg, het Openbaar Ministerie Zeeland een zaak tegen Van S. in verband met drie te groot gebouwde stallen heeft laten verjaren? 1)


2

Heeft justitie al in 1997 documenten bij Van S. in beslag genomen waaruit blijkt dat Van S. willens en wetens de regels heeft overtreden?


3

Heeft de gemeente Oostburg toentertijd nadrukkelijk bepleit het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk vervolgingstraject op elkaar af te stemmen?


4

Klopt het dat Van S. in het kader van het strafrechtelijk proces dat in september 1999 zou beginnen niet tevens is gedagvaard wegens de te groot gebouwde stallen? Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?


5

Is het proces geschorst tot april 2000 en zo ja, waarom?


6

Klopt het dat in een gesprek met de gemeente Oostburg over de verklaring van de zaak de plaatsvervangend hoofdofficier daarvoor geen afdoende verklaring heeft kunnen geven en heeft toegezegd de gemeente schriftelijk te informeren?


7

Klopt het dat dit tot op heden niet is gebeurd en zo ja, waarom niet?


8

Wat is uw oordeel over een dergelijke gang van zaken?


9

Kunt u uiteenzetten of verjaring van dergelijke zaken vaker voorkomt, en zo ja, hoe vaak?


10

Hoe denkt u in de toekomst te voorkomen dat zaken verjaren?

Provinciale Zeeuwse Courant d.d. 28 maart 2000.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over overtreding bouwvoorschriften '
Lees ook