GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 13 september 2001 15:06

De aanstelling van een politieagent op het Candea College

(13 september 2001)

Vragen van het lid Rabbae (GroenLinks) aan de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen en de minister van Binnenlandse Zaken over de aanstelling van een politieagent op het Candea College te Duiven


1. Is de staatssecretaris bekend met het feit dat het Candea College te Duiven per maandag 13 september de beschikking krijgt over een politieagent die moet toezien op het gebruik van alcohol en drugs en op het plaatsvinden van criminaliteit aan die school?


2. Zegt het initiatief van het Candea College volgens u iets over de sociale veiligheid op scholen in het algemeen?


3. Acht de staatssecretaris het ter beschikking stellen van 'schoolagenten' een geschikt middel om op te treden tegen het gebruik van alcohol en drugs en het plaatsvinden van criminaliteit aan scholen? Ziet u alternatieve mogelijkheden om alcohol- en drugsgebruik en criminaliteit op scholen te bestrijden? Op grond van welke overwegingen komt u tot uw oordeel?

4. Vindt u dit een goede aanwending van politiecapaciteit?

5. Is het initiatief van het Candea College om een eigen 'schoolagent' aan te stellen voor u aanleiding om actie te ondernemen? Bent u voornemens het verloop en de uitkomsten van dit experiment te volgen? Wilt u andere maatregelen nemen om de sociale veiligheid op scholen te verbeteren?

Deel: ' Kamervragen over politieagent op het Candea College '
Lees ook