Den Haag, 16 november 2004

Vragen van het lid Crone (PvdA) aan de minister van Economische Zaken

inzake de postcodeproblematiek in Moerdijk

* Bent u op de hoogte van de postcodeproblematiek in Moerdijk?

* Kunt u verklaren waarom er, na de herindeling, in de kern Noordhoek nog steeds sprake is van twee verschillende postcodes?

* Deelt u de mening dat dit hinderlijk kan zijn voor besteldiensten, postorderbedrijven, de zorgtaxi en andere hulpverleningsdiensten?

* Waarom brengt TPG Post een bedrag in rekening voor het aanpassen van de postcode, ook als de aanpassing na een herindeling zeer voor de hand ligt? Hoe hoog is dit bedrag?

* Kunt u uitsluiten dat dit probleem zich ook elders in Nederland voordoet? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusie verbindt u daaraan?

* Deelt u de mening dat TPG Post op het punt van het toekennen van postcodes een monopoliepositie heeft? Hoe is hier het publieke belang gewaarborgd?

* Deelt u de mening dat indien sprake is geweest van een herindeling, een noodzakelijke aanpassing van de postcodes door TPG Post uitgevoerd zouden moeten worden zonder dat daar kosten voor in rekening worden gebracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat bevorderen?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over postcodeproblematiek in Moerdijk '
Lees ook