Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 februari 2003

Vragen van de leden Koenders en Dijksma (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

1.

Bent u op de hoogte van het onlangs uitgekomen rapport van de International Crisis Group over de Kivu's en de situatie in Oost-Congo1) ?

2.

Hoe beoordeelt u de aanbevelingen van dit rapport en bent u bereid zich in te zetten voor actualisering en versterking van het mandaat van MONUC in lijn met deze aanbevelingen? Zo nee, waarom niet?

3.

Bent u het eens dat nu er een -breekbaar- akkoord ligt het cruciaal is dat de internationale gemeenschap zich actief voor deze regio inzet? Welke nieuwe inzet bent u bereid hiervoor te nemen?

4.

Kunt u aangeven hoe het staat met uw eerdere toezegging te overwegen civiele of militaire waarnemers vanuit Nederland deel te laten nemen aan MONUC?

5.

Hoe staat het met de concrete besteding van de demobilisatiefondsen die door Nederland zijn toegezegd?

'The Kivus: The forgotten crucible of the Congo Conflict', ICG (Africa Report Nr. 56, Nairobi/Brussels), 24 januari 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over rapport International Crisis Group over Kivu's en s.. '
Lees ook