Partij van de Arbeid

Den Haag, 12 februari 2003

Vragen van het lid Dijksma (PvdA) aan de minister van Verkeer & Waterstaat

1. Bent u bekend met het bericht dat het rijexamen mogelijk duizend euro duurder wordt, waardoor een rijexamen in de toekomst rond 3000 euro zal gaan kosten?1)
2. Ligt deze kostenstijging, zoals beweerd wordt, inderdaad aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat binnenkort rij-instructeurs wil opleiden voor een nieuwe lesmethode, Rijopleiding in Stappen (RIS)? Klopt het dat de kosten daarvan worden doorberekend aan de rijleerling, en de extra lessen (modules) die gevolgd moeten worden eveneens? Waarom wel/niet?
3. Is hier echt sprake van een nieuwe lesmethode met de nodige extra lessen, of is er 'niets nieuws aan deze methode'?
4. Bent u van mening dat het CBR haar (monopolie)positie misbruikt gezien haar dubbele bevoegdheid om zowel opleidingen te verzorgen en tegelijkertijd examens af te nemen?
5. Wat gaat u eraan doen om de mogelijke prijsverhoging van het rijexamen tegen te houden?
6. Bent u bereid spoedoverleg te voeren met de betrokken instantie? En bent u bereid de positie van het CBR grondig te doorlichten om, indien nodig, de positie van het CBR evenwichtiger te maken door haar monopolie te doorbreken?

"Rijexamen mogelijk duizend euro duurder" in: TROUW 6 februari 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over Rijexamen '
Lees ook