Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 90801 2509 LV Den Haag der Staten-Generaal Anna van Hannoverstraat 4 Binnenhof 1a Telefoon (070) 333 44 44 2513 AA `s-GRAVENHAGE Telefax (070) 333 40 33

Uw brief Ons kenmerk 6-12-2002 IZ/EU/2003/6959 nr. 2020304110
Onderwerp Datum Kamervraag/vragen van het lid Gerkens (SP) 28 januari 2003

Naar aanleiding van de vragen van het lid Gerkens (SP) over het risico van sociale dumping in de Nederlandse havens door de nieuwe Europese Havenrichtlijn verzoek ik mede namens de Minister van Verkeer en Waterstaat om uitstel voor de beantwoording. De reden van mijn verzoek is dat ik nog enige informatie verwacht die van belang is voor de beantwoording. Na ontvangst van deze informatie zal ik u zo spoedig mogelijk antwoorden.

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(mr. A.J. de Geus)Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over risico sociale dumping in Nederlandse havens door n.. '
Lees ook