Partij van de Arbeid

Den Haag, 27 januari 2003


---

Vragen van Koenders (PvdA) aan de staatssecretarissen voor Ontwikkelingssamenwerking en Milieu

1.

Bent u op de hoogte van de radio-uitzending waarin de Honorair Consul te Bissau spreekt over de vergevorderde plannen van een Spaanse onderneming (DDI te Corunha) om een scheepssloperij te vestigen op een eiland voor de kust van Guiné-Bissau?

2.

Bent u ook op de hoogte van het feit dat in tegenprestatie hiervoor gezondheidsposten en scholen worden beloofd en hoe verhouden deze beloftes zich met de Nederlandse en andere internationale activiteiten in Guiné-Bissau op dit terrein?

3.

Deelt u de zorgen van vele bij Guiné-Bissau betrokken personen en NGO's dat de komst van een scheepssloperij een ernstige bedreiging vormt voor de ecologisch kwetsbare omgeving, alsook voor de arbeidsomstandigheden van de bevolking?

4.

Is het u ook bekend dat tussen de Bijagos-archipel en de Waddenzee een directe relatie bestaat in verband met het voortbestaan van de vogelstand?

5.

Kunt u, eventueel in samenwerking met uw Spaanse collega's, nagaan in hoeverre er contracten over een vrijhandelszone en een scheepssloperij zijn afgesloten met de regering van Guiné-Bissau en of deze contracten in overeenstemming zijn met de OESO-, ILO- en EU- richtlijnen voor multinationale ondernemingen?

6.

Is het u bekend dat Guiné-Bissau zich al eerder heeft teruggetrokken uit contracten voor het dumpen van afval? Kunt u aangeven wat de reden voor Guiné-Bissau was om zich uit deze contracten terug te trekken?

7.

Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met uw Europese collega's en in het bijzonder uw Spaanse collega's, maatregelen te nemen om schade aan de Bijagos archipel te voorkomen? Zo ja, welke?

8.

Bent u bereid om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden in verband met de noodzaak om snel actie te ondernemen?


---
Tweede Kamer der Staten-Generaal www.tweede-kamer.nl

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Kamervragen over scheepssloperij in Guië Bissau '
Lees ook