Tweede Kamer der Staten Generaal


2990009500

Vragen van het lid Koenders (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de humanitaire situatie in vluchtelingenkampen in (Ingezonden 6 april 2000)


1

Hoe beoordeelt u de houding van de Russische autoriteiten die de VN-Commissaris voor de Mensenrechten de toegang ontzeggen tot 4 dorpen en een gevangenkamp in Tsjetsjenië waar volgens oorgetuigen systematisch door Russische militairen is gemoord en gemarteld?


2

Hoe verhouden deze weigering en het traineren van humanitaire toegang tot de vluchtelingenkampen en meer in het algemeen het bezoeken van onafhankelijke instanties zich tot de verplichtingen die Rusland heeft als lid van de OVSE, de Raad van Europa en de Verenigde Naties?


3

Beschikt u over gegevens met betrekking tot de humanitaire situatie in de vluchtelingenkampen, alsmede het aantal vluchtelingen dat nu geholpen kan worden? Hoe wordt er nu gezorgd dat deze toegang wordt verbeterd?


4

Herinnert u zich uw uitspraak dat er ten aanzien van Rusland sprake moet zijn van een oplopende gebruik van drukmiddelen en een ladder van sancties? Aan welke specifieke maatregel en welke ladder van sancties denkt u nu opnieuw onderzoek naar de mensenrechtenschendingen wordt getraineerd en Commissaris Robinson zich uitspreekt over stelselmatige schendingen van mensenrechten?


5

Bent u bereid in lijn met de toezeggingen aan de Kamer zich uit te spreken voor een expliciete veroordeling van Rusland in de Mensenrechtencommissie in Genève en in EU-verband een Nederlands initiatief te nemen tot een onafhankelijk internationaal onderzoek van de VN, alsmede het voorbereiden van een internationaal tribunaal voor Russen en Tsjetsjenen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen?


6

Hoort Rusland nog langer thuis in de Raad van Europa? Is de regering bereid opnieuw te bezien hoe een statenklacht kan worden ingediend?


7

Onder welke voorwaarden en op welke wijze acht u een strategisch partnerschap met Rusland mogelijk?


8

Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het Overleg over de Algemene Raad en de discussie in de Raad van Europa aanstaande donderdag.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over situatie vluchtelingenkampen Tsjetsjenië '
Lees ook