Partij van de Arbeid

Den Haag, 26 september 2001

VRAGEN VAN DE LEDEN SANTI (PvdA) EN DITTRICH (D66) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

1. Hebt u kennis genomen van het TROS-programma RADAR, uitgezonden op 24 september 2001?

2. Hoe reageert u op de klacht dat verzekeringsmaatschappijen doelbewust uitbetaling van schade-uitkeringen traineren? Welke mogelijkheden ziet u voor de overheid om verzekerden ondersteuning te bieden teneinde de machtspositie van verzekeringsmaatschappijen te doorbreken?

3. Hoe reageert u op de stelling dat verzekeringsmaatschappijen gerechtelijke procedures laten voortslepen en proberen claimanten "uit te roken"? Bent u bereid aan de rechterlijke macht te vragen een overzicht te geven van het aantal aanhangige letselzaken, de duur ervan en de reden van aanhoudingen?

4. Wat voor wettelijke aanpassingen zouden mogelijk zijn om de procespositie van claimanten te versterken?

5. Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de beïnvloeding van onafhankelijke deskundigen door verzekeringsmaatschappijen? Zo nee, waarom niet?

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen over uitbetaling schade-uitkeringen '
Lees ook