GroenLinks


Kamervragen over verarmd uranium in Kosovo


1 maart 2000

Vragen van de leden Harrewijn en M.B. Vos (beiden GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie


1. Hebt u kennisgenomen van de brief van het Department of the Airforce, 11th wing, inzake afgevuurde projectielen in Kosovo? (1) Was deze informatie binnen de NAVO bekend? Zo ja, waarom is de Kamer hier niet over geïnformeerd?


2. Hoe beoordeelt u de veronderstelling van Dan Fahey dat de hoeveelheid door de Amerikaanse luchtmacht in Kosovo en Servië achtergelaten verarmd uranium 9,5 ton bedraagt? (2)


3. Kunt u de Kamer nader informeren over de door de NAVO geschatte hoeveelheid verarmd uranium in Kosovo en Servië? Zo nee, waarom niet?


4. Is KFOR bezig met het opruimen van genoemde projectielen in Kosovo? Zo nee, waarom niet? Hoeveel van deze 30 mm projectielen zijn door de Nederlandse genietroepen teruggevonden bij demilitarisering?


5. Is er sprake van het markeren van gebieden waar deze projectielen zich bevinden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in hoeverre worden NGOs en de bevolking geattendeerd op deze no-go areas?


6. Is het juist dat verarmd uranium zich bij voorkeur ook nestelt in het skelet (de calciumhuishouding) en vandaar uit de aanmaak van nieuw bloed beïnvloed? Zo ja, in hoeverre is een urineonderzoek relevant om een concentratie van verarmd uranium te meten? Waarom is er bij Nederlandse militairen uit Kosovo geen isotopenonderzoek uitgevoerd teneinde concrete contaminatie vast te stellen? (3)

(1) Department of the Air Force, 11th wing, d.d 31 januari 2000 (2) Dan Fahay: Official Accounting of DU Released in Kosovo and Yugoslavia, mtpu@delink.com
(3) Ministerie van Defensie d.d. 18 januari 2000. Kenmerk P/1999008295

Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Kamervragen over verarmd uranium in Kosovo '
Lees ook