Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 10 april 2000


2990009670

Vragen van de leden Schutte (GPV) en Rouvoet (RPF) aan de staatssecretaris van Justitie over het verbieden van gokken op Internet. (Ingezonden 10 april 2000)


1

Is bij het Amerikaanse Congres een voorstel aanhangig om gokken op het Internet volledig te verbieden? 1)


2

Is dit voorstel een gevolg van een nationale studie naar gokken en verslaving in te Verenigde Staten, resulterende in de aanbeveling, de weg naar gokken op het Internet te blokkeren?


3

Vormt deze nieuwe ontwikkeling voor u aanleiding om, nu het gokken op het Internet wereldwijd nog in de kinderschoenen staat, meer nadruk te leggen op internationale samenwerking op dit gebied en waar mogelijk aan te sluiten bij het Amerikaanse initiatief?


4

Is het Holland Casino voornemens deze zomer een cybercasino te starten op het Internet? 2) Past dit voornemen binnen de aan Holland Casino verleende kansspelvergunning?


5

Bent u bereid, mede in verband met de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, geen vergunningen te verlenen voor gokken op het Internet, maar in belang van het voorkomen van goksverslaving te investeren in internationale samenwerking terzake?

Nederlands Dagblad, 4 april jl.

NRC-Handelsblad, 24 februari jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over verbieden van gokken op Internet '
Lees ook