Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 7 april 2000


2990009580

Vragen van de leden Te Veldhuis en Geluk (beiden VVD) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de verdieping van de Westerschelde. (Ingezonden 7 april 2000)


1

Hebt u kennisgenomen van het bericht 1), dat drie Vlaamse professoren (R. Allaert te Gent, T. Notteboom te Antwerpen en A. Verbeke te Brussel) een toekomstbeeld over de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium hebben opgesteld, waarin zij blijkbaar adviseren:

dat Antwerpen zich niet moet blindstaren op een verdere verdieping van de Westerschelde, en

dat Antwerpen er verstandiger aan doet om een samenwerkingsverband aan te gaan met de havens van Vlissingen, Terneuzen, Gent, Zeebrugge en Oostende?


2

Bent u het eens met de argumentatie van de drie hoogleraren dat de gemiddelde grootte van containerschepen zal groeien van 5000 tot 8000 TEU, dat er tegen 2003 containerreuzen zullen varen van 15.000 TEU, en dat die toch niet in Antwerpen kunnen worden genenereerd?


3

Wat vindt u van het advies van de drie heren dan de bundeling van de zes havens als Schelde-mainport voor Antwerpen veel belangrijker is dan de bevaarbaarheid van de Westerschelde voor diep stekende schepen?


4

Bent u voornemens om het advies van de drie Belgische hoogleraren te betrekken bij uw contacten met de Belgische overheden inzake de ontwikkelingen rond de Westerschelde, en, zo ja, hoe dan?


5

Kunt u het rapport van de drie professoren integraal aan de Kamer beschikbaar stellen?

Zie Provinciale Zeeuwse Courant van 5 april jl.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over verdieping Westerschelde '
Lees ook