Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 4 april 2000


2990009380

Vragen van het lid Udo (VVD) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over vergunningen voor biotechnologiebedrijven. (Ingezonden 4 april 2000)


1

Is het u bekend, dat biotechnologie stappen overwegen tegen het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer?
1)


2

Waarom handelt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de besluitvorming over de vergunningaanvragen niet binnen de wettelijke vastgestelde termijnen?


3

Waarom stelt de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de betrokken bedrijven niet op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het besluitvormingsproces? Kan hij per vergunningaanvraag wanneer besluitvorming zal plaatsvinden?


4

Is de regering van plan vergunningaanvragen voor genetische gemodificeerde gewassen in de toekomst wel volgens de wettelijke procedures te behandelen?


5

Hoe verhoudt het niet tijdig afhandelen van vergunningaanvragen zich met het beleid van de ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, die juist de ontwikkeling van de biotechnologie in Nederland willen stimuleren?


6

Hoe groot is de financiële strop is biotechnologiebedrijven lijden omdat hun onderzoeksprogramma's achterop raken? Wie is verantwoordelijk voor de schade?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op de eerdere vragen terzake van Poppe, ingezonden 28 maart 2000.

Agrarisch Dagblad 24 maart

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over vergunningen biotechnologiebedrijven '
Lees ook