Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenformulier 21 maart 2000


2990008650

Vragen van het lid Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over een machtiging voorlopig verblijf voor studiedoeleinden. (Ingezonden 21 maart 2000)


1

Bent u op de hoogte van de situatie van een Surinaamse student 1) die dreigt Nederland te moeten verlaten zonder diploma vanwege de trage afhandeling door de IND van het verzoek tot verlenging van zijn verblijfsvergunning, nodig voor de vergunning tot stagetewerkstelling van het arbeidsbureau? Acht u het van belang dat deze student de mogelijkheid krijgt om af te studeren, zodat hij in het bezit van een diploma kan terugkeren naar Suriname? Bent u bereid om op zeer korte termijn maatregelen te treffen waardoor hij zijn stage en daarmee zijn studie dit jaar kan afronden?


2

Is het u bekend of dit soort problemen rondom verlengingsverzoeken vaker voorkomen? Zo ja, bent u bereid hiervoor een oplossing te zoeken?


3

Is het u bekend dat veel buitenlandse studenten vaak zo lang moeten wachten op hun machtiging voorlopig verblijf voor studiedoeleinden, dat hun studieplannen gevaar lopen? Is het u ook bekend dat buitenlandse studenten eveneens vaak om dezelfde reden in de problemen raken wanneer ze van studie willen veranderen tijdens hun verblijf? Zo neen, bent u bereid daarnaar onderzoek in te stellen? Zo ja, bent u dan bereid om uw beleid zodanig aan te passen, dat rekening wordt gehouden met de tijdslimiet van dergelijke aanvragen?

IND no: 8907060084

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over voorlopig verblijf voor studiedoeleinden '
Lees ook