Tweede Kamer der Staten Generaal


2990009800

Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over vrijstelling van BTW voor aankopen via het (Ingezonden 11 april 2000)


1

Heeft u kennis genomen van het artikel «Ambitie lagere winstbelasting getemperd»? 1)


2

Is de opbrengst van vennootschapsbelasting in de Verenigde Staten over
1999 met 6% gedaald, terwijl de bedrijfswinsten met 6% stegen? Is dit het gevolg van belastingontwijking met behulp van de internet-economie?

Zo ja, kunt u ons informeren over de analyse van de Amerikaanse overheid inzake dit verschijnsel en de oplossingsrichtingen die in de VS onderzocht worden voor deze vorm van belastingontwijking?


3

Bent u van mening dat aankopen via het internet vrij moeten zijn gestel van BTW? Zo ja, met welk bedrag zullen naar uw schatting de BTW opbrengsten hierdoor de komende jaren dalen?


4

Is er -formeel en moreel -geen sprake van ongelijke behandeling indien een artikel bij aankoop via het internet is vrijgesteld van BTW, terwijl er aankoop in de winkel om de hoek wél BTW betaald moet worden?


5

Welk bedrag is gemoeid met het afschaffen van de niet Europa bestedingen regelingen»(De Nederlandse regelingen in het Primarolo rapport)?

Financiëele Dagblad, 6 april 2000.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Kamervragen over vrijstelling BTW aankopen via Internet '
Lees ook