tweede kamer der staten generaal


2990006380

vragen van de leden stellingwerf (rpf), hofstra (vvd) en stroeken (cda) aan de minister van verkeer en waterstaat over wegblokkades in frankrijk. (ingezonden 4 februari 2000)


1

op welke wijze heeft u uw ongenoegen over de wegblokkades dit jaar in frankrijk kenbaar gemaakt bij de franse autoriteiten en welke acties heeft u ondernomen om hieraan een eind te maken?


2

deelt u de opvatting dat de nederlandse regering alles in het werk moet stellen om in eu-verband een effectief instrumentarium te ontwikkelen tegen wegblokkades, zoals die herhaaldelijk plaatsvinden in met name frankrijk?


3

bent u bereid bij de europese commissie te pleiten voor aanscherping van verordening (eg) 2679/98, zodat lidstaten verplicht worden veel eerder, bij voorkeur direct op de eerste dag, in te grijpen ingeval van wegblokkades, op straffe van aansprakelijkheid voor alle geleden schade door derden?


4

is in alle gevallen duidelijk waar gedupeerde ondernemingen terecht kunnen voor schadevergoedingen? is er ook een adequate regeling voor de schade die niet direct op grondgebied van de betrokken lidstaat wordt geleden, bijvoorbeeld door het niet laten doorgaan van transporten?


5

moet worden gestreefd naar een integrale schaderegeling, zodat alle schade die een rechtstreeks aantoonbaar verband houdt met de blokkades kan worden verhaald op de veroorzaker?


6

hoe beoordeelt u de suggestie om aan het europese hof van justitie een europese ondernemingskamer toe te voegen, die bevoegd is zich uit te spreken over zaken die relevantie hebben voor internationaal ondernemen en dus ook over de rechtmatigheid van stakingen op de openbare weg in lidstaten? zou de totstandkoming van een dergelijke ondernemingskamer kunnen bijdragen aan een relatief snelle oplossing van de problematiek van de wegblokkades?


7

bent u bereid aan te dringen op de totstandkoming van een europese ondernemingskamer?

copyright tweede kamer der staten generaal

Deel: ' Kamervragen over wegblokkades in Frankrijk '
Lees ook