partij van de arbeid

den haag, 14 oktober 2011

kamervragen van de leden wolbert (pvda) en voortman (gl) over het beeindigen van de zorginkoop bij een zorgaanbieder in twente

aan de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

1 bent u ervan op de hoogte, dat menzis heeft besloten geen zorg meer in te kopen bij bureau spv?
2 kent u de onderzoeksgegevens op grond waarvan menzis tot dit besluit is overgegaan?
3 kan de kamer dit onderzoek ook ontvangen?
4 wie ziet toe op beslissingen van zorgverzekeraars, cq de zorgkantoren? wie beoordeelt of de onderzoeken van het zorgkantoor deugdelijk zijn?
5 als een organisatie bezwaar maakt tegen een dergelijk besluit van het zorgkantoor, zijn er dan nog andere manieren om dit besluit aan te vechten dan via de rechter?
6 het zorgkantoor heeft zorgplicht voor de cliënten, zij gaan vaak naar andere zorgaanbieders. hebben nieuwe zorgaanbieders ook een inspanningsverplichting jegens de personeelsleden van de organisatie waar door het zorgkantoor geen zorg meer wordt ingekocht

Deel: ' Kamervragen over zorginkoopbeleid van Menzis in Twente '


Lees ook