Partij van de Arbeid


Den Haag, 24 maart 2000

VRAGEN VAN HET LID ARIB (PVDA) AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat in Groningen de projecten die bedoeld zijn om de jeugdcriminaliteit terug te dringen niet goed van de grond komen door een eigenzinnige opstelling van het Openbaar Ministerie (OM)?

2. Heeft het Parket van het OM Groningen een jeugdofficier van justitie die zich met het beleid en de projecten ten aanzien van jeugdcriminaliteit bezighoudt?

3. Is het juist dat het project Ghanasi, dat zich richt op de aanpak van de problematiek rond Antilliaanse en Arubaanse jongeren, niet van de grond komt omdat het OM er een andere filosofie op na houdt dan de gemeentelijke overheid en de politie? Zo ja, waarin verschilt deze filosofie van die van gemeente en politie?

4. Hoe staat het met de uitvoering van de overige voorgenomen projecten op het terrein van de jeugdcriminaliteit? Kunt u een overzicht geven van de projecten gericht op jeugdcriminaliteit en de stand van zaken hiervan?

5. Zijn er voornemens om de samenwerking in de beheersdriehoek te verbeteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

(*) Het Nieuwsblad van het Noorden d.d. 16 maart 2000

Deel: ' Kamervragen PvdA aan Justitie over projecten OM Groningen '
Lees ook