Partij van de Arbeid


11 februari 2000

 

Aanvullende vragen op de vragen van Van Oven (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

1.

Klopt het dat de afdeling rechtspraak van de Raad van State vorig jaar op een nieuw computersysteem is overgeschakeld en dat bij de overschakeling 10% van de cruciale gegevens is zoekgeraakt.

2.

Zo ja, kunt u aangeven wat de gevolgen daarvan zijn voor de rechtspraak.

3.

Zo ja, is het gebruik van een back-up systeem bij de Raad van State niet bekend.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen PvdA aan Peper over rechtspraak Raad van State '
Lees ook