Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Koenders aan de minister van Financiën, de staatssecretaris van Economische zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking

1. Kunt u aangeven op welke wijze uw streven naar grotere openheid over gegevens van Exportprojecten waarvoor de overheid garant staat, vormgegeven wordt en op welke termijn dit zal plaatsvinden?

2. Op welke wijze wil het kabinet dat het publiek inzicht krijgt in de overheidsgesteunde transacties van het particuliere bedrijfsleven zoals aangegeven middels de recente Kabinetsbrief over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

3. Op welke wijze rijmt u het politieke voornemen tot meer openheid in zake exporttransacties, met de afwijzing die de stichting BothEnds en de Jubilee campagne hebben ontvangen op hun verzoek om gedetailleerde informatie over, de bij DAC-landen uitstaande, herverzekerde exportkredieten en investeringsgaranties?

4. Deelt u de mening dat het exporterende bedrijfsleven onevenredig onder druk zou komen te staan van NGO's, indien er meer openheid gegeven zou worden, zoals in de brief aan BothEnds vermeld wordt?

5. Kunt u aangeven waarom in de brief aan BothEnds geschreven wordt dat het departement van Financiën niet over de gevraagde gegevens beschikt?

6. Kunt u in dat kader ook aangeven op grond van welke gegevens de geaggregeerde cijfers zijn samengesteld die u op 26 april 2001 aan de Tweede Kamer beschikbaar stelde?

Den Haag, 20 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Kamervragen Pvda-lid Koenders over exportprojecten '
Lees ook